BOTANIST植物性護髮膜

BOTANICAL HAIRMASK

BOTANIST 植物性護髮膜 (樹莓&杏子)

透過植物所帶來的恩惠,讓秀髮散發出原本的美麗光彩。
添加堅持講究的植物成分配方。
秀髮猶如剛離開沙龍般艷麗動人。
護髮膜將髮絲一根一根地包覆住,讓秀髮滑順不糾結。

BOTANICAL HAIRMASK

BOTANIST 植物性護髮膜 (樹莓&杏子)

BOTANICAL HAIRMILK (MOIST)

BOTANIST 植物性護髮乳(保濕型) 蘋果&桃子

BOTANICAL HAIRMILK (SMOOTH)

BOTANIST 植物性護髮乳(順滑飄逸型) 蘋果&桃子

BOTANICAL HAIROIL (MOIST)

BOTANIST 植物性護髮油(保濕型) 蘋果&桃子

BOTANICAL HAIROIL (SMOOTH)

BOTANIST 植物性護髮油(順滑飄逸型) 蘋果&桃子

BOTANICAL HAIRWATER

BOTANIST 植物性護髮水 (蘋果&桃子)